Certificare 2017

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare (Asistent medical de farmacie), sesiunea iulie:
- Înscrierea candidaţilor: 3 - 7 iulie 2017
- Desfăşurarea probei practice: 10 - 11 iulie 2017
- Desfăşurarea probei scrise: 12 iulie 2017
- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 13 iulie 2017
- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 14 iulie 2017
- Susţinerea proiectului: 17 - 18 iulie 2017
- Afişarea rezultatelor finale: 19 iulie 2017


Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională "asistent medical generalist", sesiunea august:
- Înscrierea candidaţilor: 7 - 11 august 2017
- Desfăşurarea probei practice: 16 - 17 august 2017
- Desfăşurarea probei scrise: 18 august 2017
- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 21 august 2017
- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 21 august 2017
- Susţinerea proiectului: 22 - 23 august 2017
- Afişarea rezultatelor finale: 24 august 2017


Ultima modificare: vineri, 27 ianuarie 2017, 14:36